Naša predstavitev


Društvo LPZ in rogisti Zasavje-Trbovlje

Lovski pevski zbor je bil ustanovljen leta 1978, najrej v LD Trbovlje, potem se je razšril na Zvezolovskih družinZasavje, sedaj pa kot samostojno društvo.

Prvi zborovodja je bil znani skladatelj in pesnik Jože Skrinar. Napisal in priredil je pesmi, ki jih prepevajo tudi drugi zbori po Sloveniji.

Z letom 1982 se je zbor vključil v ZLD Zasavje. Zbor so skozi čas spremljali različni zborovodje. Od leta 2011 nas je vodila Ida Virt, znana glasbenica in hči prvega zborovodje Jožeta Skrinarja. Od leta 2014 pa lovski zbor vodi njena hči Katarina Marolt.

Zbor je svoj debitantski nastop doživel leta 1979 na 6. reviji LPZ in rogistov v Vipavi in že naslednje leto organiziral 7. Revijo LPZ in rogistov v Trbovljah. Od leta 1979 redno sodeluje na vseh srečanjih LPZ in rogistov pod okriljem LZ Slovenije. Sodeluje na slovesnostih lovskih družin, jubilejih lovskih tovarišev ter jih pospremi ob njihovem slovesu.

Leta 2018 je zbor svečano obeležil 40 let neprekinjenega delovanja in ob tem jubileju pripravil koncert z gosti in sicer z lovskim pevskim zborom LD Škale, otroškim pevskim zborom OŠ Tončke Čeč iz Trbvelj z zborovodkinjo Zinko Bregar  iz Trbovelj, Lesenimi rogisti iz Kresnic pod vodstvom Jožeta Setničarja ter mlado glasbeno skupinico  iz Bretanice pod vostvom Marka Želenika. 

Društvo je prejelo tudi najvišje občinsko priznanje za kulturno dejavnost nagrado Tončke Čeč.

Leta 2005 se je  zboru prikjučila skupina  rogistov, ki je z zborom sodelovala 10 let. 

Od leta 2011 delujejo kot Društvo LPZ in rogisti Zasavje-Trbovlje, s sedežem v Trbovljah. Pevske vaje imajo v pevki sobi Doma upokojencev v Trbovljah, kjer je tudi sedež društva.

V zboru trenutno aktivno sodeluje 16 pevcev.